Ohřev TUV | Miroslav Suchý - SUCHÝ SERVICE

Ohřev TUV

Tepelnými čerpadly lze ohřívat i teplou užitkovou vodu. Jelikož se jedná o nízkoteplotní zdroj, je potřeba mít na zřeteli problém zvaný legionela.

Legionely existují skoro v každé sladké vodě. Za určitých teplotních a časových podmínek se mohou přemnožit a ohrožovat lidské zdraví. Materiál potrubí nemá na množení a usazování legionel žádný vliv. Jejich výskytu se dá zamezit dodržováním minimální teploty v zásobníku nad 60°C, použitím UV lampy, speciálními filtry. Není proto vhodné používat vodu přímo z nádrže ale tepelné čerpadlo použít pro předehřátí vstupní vody do klasického boileru. Pokud se odebere z boileru veškerá teplá voda bude stále přitékat předehřátá voda o teplotě cca 40 - 45 °C, která je sice vhodná pro rozmnožování legionely ale protože je čerstvá, žádné nebezpečí nehrozí. Jakmile se odběr zastaví, příští sepnutí HDO ohřeje vodu v boileru nad 60°C a legionely usmrtí. Množství vody v předehřevu je jen malé, obsah šneku, řádově několik litrů.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

 +420602664173

info@suchy-service.cz

DS:   gt97wue